Information om Spentrup IF

Værdier

Tryghed: I Spentrup IF passer vi på hinanden, hilser på hinanden og hjælper hinanden. Vi arbejder sammen som en enhed og dyrker de gode historier.

Udvikling: Vi vil tænke kreativt og vi giver plads til nye initiativer. I Spentrup IF kan man udvikle venskaber, præstationer, personlighed og faglighed.

Fællesskab: Vi er en forening for bredden, hvor der er plads til alle. Vi bestræber os på at være en samlet forening, der prioriterer at skabe sammenhold.

Anerkendelse: Alle der yder en indsats fortjener et klap på skulderen. Vi søger at lære af hinanden og respekterer forskelligheder.

Støtteforening


130 er medlem af Spentrup IFs støtteforening, deriblandt et par virksomheder og ca. 80 af medlemmerne støtter yderligere ved at spille støttelotto.

Det koster 100,- pr. år at blive medlem af støtteforeningen, deres formål er at støtte ungdomsafdelingerne i idrætsforeningen og deres ledere både moralsk og økonomisk.

Den økonomiske støtte går typisk til særlige begivenheder. Eksempelvis støttede de 100 kr. pr. barn i fodbold og håndbold, de penge gik direkte til deltagelse og buskørsel til Ikast Cup og Frøcup. For at skaffe økonomi til idrætsforeningen afholder støtteforeningen hvert år både juletræsfest og fastelavnsfest.

Der skal lyde en stor tak for idrætsforeningen til støtteforeningen, det er guld værd for ungdommen i idrætsforeningen.

Blanketten til tilmeldelse kan findes her: https://usercontent.one/wp/www.spentrupif.dk/wp-content/uploads/2022/08/Spentrup-IF-medlemsskab.docx

Blanketten fremsendes til: spentrupstotteforening@gmail.com