STØTTEFORENINGEN

130 er medlem af Spentrup IFs støtteforening, deriblandt et par virksomheder og ca. 80 af medlemmerne støtter yderligere ved at spille støttelotto.

Det koster 100,- pr. år at blive medlem af støtteforeningen, deres formål er at støtte ungdomsafdelingerne i idrætsforeningen og deres ledere både moralsk og økonomisk.

Den økonomiske støtte går typisk til særlige begivenheder. Eksempelvis støttede de 100 kr. pr. barn i fodbold og håndbold, de penge gik direkte til deltagelse og buskørsel til Ikast Cup og Frøcup. For at skaffe økonomi til idrætsforeningen afholder støtteforeningen hvert år både juletræsfest og fastelavnsfest.

Der skal lyde en stor tak for idrætsforeningen til støtteforeningen, det er guld værd for ungdommen i idrætsforeningen.

Blanketten til tilmeldelse kan findes her: https://usercontent.one/wp/www.spentrupif.dk/wp-content/uploads/2022/08/Spentrup-IF-medlemsskab.docx

Blanketten fremsendes til: spentrupstotteforening@gmail.com