Information om Spentrup IF

Tryghed

 I Spentrup IF passer vi på hinanden, hilser på hinanden og hjælper hinanden. Vi arbejder sammen som en enhed og dyrker de gode historier.

Udvikling

Vi vil tænke kreativt og vi giver plads til nye initiativer. I Spentrup IF kan man udvikle venskaber, præstationer, personlighed og faglighed.

Fællesskab

Vi er en forening for bredden, hvor der er plads til alle. Vi bestræber os på at være en samlet forening, der prioriterer at skabe sammenhold.

Anerkendelse

Alle der yder en indsats fortjener et klap på skulderen. Vi søger at lære af hinanden og respekterer forskelligheder.