Regler for booking

  • Indtil 2 timer før en aktivitet kan/skal du annullere din booking via hjemmesiden. Også selvom der ikke er venteliste.
  • Nåede du det ikke, ringer du til den første på ventelisten.
  • Er der ingen venteliste til holdet, meddeler du instruktør via tlf. eller sms at du ikke kommer til den pågældende aktivitet.

Hop dig glad

Mini-Triathlon

Svømning

Hyggeholdet